administracja nieruchomości

Zarządzanie nieruchomością wiąże się z szeregiem obowiązków, które w większości muszą być wykonane w terminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Wspólnota mieszkaniowa przeważnie składa się z wielu członków, na czele których stoi lider. Jednak nawet on nie jest w stanie dopełnić wszystkich formalności związanych z zarządzaniem nieruchomością – to praca na etat, a nawet kilka etatów.

Obiekty komercyjne, które służą większej ilości osób potrzebują specjalnego nadzoru, głównie związanego z bezpieczeństwem użytkowania budynku. Powierzenie zarządzania nieruchomością warto przekazać w ręce profesjonalnej firmy zarządczej, która wykona i będzie nadzorować wszystkie niezbędne prace zgodnie z obowiązującymi normami.


Zarządzanie nieruchomością – wiele spraw, jeden cel


Idea powstawania wspólnot mieszkaniowych związana jest ze wspólną troską mieszkańców o ich miejsce zamieszkania. Nie dotyczy ona jedynie prac porządkowych czy drobnych napraw. Największym zmartwienie każdej wspólnoty jest poważny remont oraz rozliczanie wspólnoty. Korzystanie z usług zarządcy pozwoli na profesjonalną organizację i nadzór nad każdym aspektem funkcjonowania wspólnoty.


Zarządzanie dużą nieruchomością komercyjną również wiąże się z wieloma czynnościami, które wymagają wiedzy z różnych dziedzin. Profesjonalna firma zarządcza posiada specjalistów z każdej niezbędnej dziedziny.


Do obowiązków administratora należy przede wszystkim:
– zarządzanie nieruchomością, czyli organizacja i nadzór nad wszystkimi naprawami, pracami porządkowymi, remontami, organizacją zebrań wspólnoty, negocjowanie warunków umów z zewnętrznymi dostawcami,
– obsługa finansowo-księgowa, czyli ewidencja kosztów ponoszonych przez właścicieli, przygotowywanie sprawozdań finansowych, wykonywanie płatności i egzekwowanie należności w ich imieniu, 
– obsługa techniczna i prawna, czyli przygotowywanie uchwał i innych dokumentów związanych z działaniem budynku, prowadzenie dokumentacji technicznej, nadzór na pracami budowlanymi i serwisowym na terenie wspólnoty.


Wiedza i doświadczenie – profesjonalne zarządzanie nieruchomością


Decydując się na zatrudnienie zarządcy tak naprawdę decydujemy się na zatrudnienie grupy fachowców, którzy pomogą w każdej sytuacji. Pomoc w bieżących sprawach jak organizacja i nadzór nad pracami porządkowymi i organizacyjnymi to jedna sprawa. Bardzo ważny jest natomiast dozór techniczny nad nieruchomością, od którego zależy nie tylko wygląd budynku i komfort jego używania. Dozór techniczny ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, czy mieszkańców. Dobry stan techniczny przedłuża żywotność budynku i okres jego używania.


Profesjonalny zarządca oferuje wiele usług, które wpływają na sprawne funkcjonowanie nieruchomości i odciążają właścicieli. Obsługa techniczna budynków, jak np. przeglądy budowlane, hydrauliczne i elektryczne wpływają na bezpieczeństwo i pozwalają użytkownikom cieszyć się ich własnym lokum. Potrzeby każdej nieruchomości są inne, a indywidualna oferta, która jest wyznacznikiem najlepszych zarządców sprawi, że każda działalność będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.