Obowiązek alimentacyjny na dzieci

Decyzja osób, która posiada dziecko, że nie chcą tworzyć rodziny, nie daje prawa do rezygnacji z uczestniczenia w życiu pociechy ani jednemu z rodziców. Ważne jest by zapewnić dziecku poczucie, że jest ważne dla dorosłych niezależnie od sytuacji rodzinne w jakiej się znajduje. Niezależnie od tego czy jesteśmy razem czy nie, nasze dziecko winno mieć pewność, iż posiada obojga rodziców i zawsze może się do nich zwrócić.

Niestety życie układa się różnie i czasem  partner nie chce uczestniczyć w żaden sposób w życiu dziecka. Przepisy prawa obowiązujące w Polsce nie dają jednak prawa do tego, by całkowicie uwolnić się od przeszłości, jeśli jej częścią jest właśnie dziecko.

Alimenty na dziecko – komu się należą

                Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jednoznacznie określają obowiązki rodziców wobec dzieci, w tym również obowiązek zapewnienia środków na utrzymanie. Niestety bardzo często zdarza się tak, że największe koszty ponosi rodzic, który bezpośrednio wychowuje dziecko, natomiast drugi z rodziców unika łożenia jakichkolwiek środków finansowych. Dlatego sądowe ustalenie obowiązku płacenia alimentów jest niejednokrotne jedynym rozwiązaniem dla prawnego opiekuna dziecka, dającym szanse na polepszenie jakości jego życia, warunków bytowych i kontynuacji nauki . Należy zaznaczyć, iż w momencie uzyskania alimentów, kwota przyznana należy się dziecku, co oczywiście nie jest jednoznaczne z tym, że nieletni może dowolnie dysponować otrzymanymi pieniędzmi. Precyzując – alimenty to środki na utrzymanie dziecka, które nie stanowią dochodu jego opiekuna.

                Alimenty mogą być zasądzone do ukończenia nauki przez dziecko, pod warunkiem, że samo nie jest w stanie się utrzymać. W przypadku alimentów otrzymywanych dla studenta, gdzie środki finansowe są zazwyczaj wypłacane właśnie studentowi, a nie opiekunowi, sąd przy rozpatrywaniu sprawy może wziąć pod uwagę nawet takie kwestie jak tryb podjętych studiów. Chodzi tu  na przykład o naukę na studiów zaocznych, z możliwością podjęcia pracy.

Profesjonalna pomoc w postępowaniu sądowym w sprawie alimentów

Osoba samotnie wychowująca dziecko, która ma problem z uzyskaniem alimentów na dziecko od drugiego z rodziców może skorzystać z usług adwokata. Doświadczony prawnik pomoże w przygotowaniu pozwu, doradzi w kwestiach wysokości alimentów możliwych do uzyskania, tak by były to kwoty racjonalne ze względu na sytuację materialną powoda i pozwanego oraz będzie reprezentować  pozywającego rodzica przez cały proces postępowania sądowego. W sytuacjach stresowych związanych z rozstaniem, podziałem majątku, a przede wszystkim z wysokością alimentów na dziecko, którego dobro nie powinno być obojętne żadnemu z rodziców, pomoc adwokata może być niezbędna dlatego warto zapoznać się z rożnymi ofertami w tym zakresie np. https://kancelariabutny.pl/

Decyzja osób, która posiada dziecko, że nie chcą tworzyć rodziny, nie daje prawa do rezygnacji z uczestniczenia w życiu pociechy ani jednemu z rodziców. Ważne jest by zapewnić dziecku poczucie, że jest ważne dla dorosłych nie zależnie od sytuacji rodzinne w jakiej się znajduje. Nie zależnie od tego czy jesteśmy razem czy nie, nasze dziecko winno mieć pewność, iż posiada obojga rodziców i zawsze może się do nich zwrócić.

Niestety życie układa się różnie i czasem  partner nie chce uczestniczyć w żaden sposób w życiu dziecka. Przepisy prawa obowiązujące w Polsce nie dają jednak prawa do tego, by całkowicie uwolnić się od przeszłości, jeśli jej częścią jest właśnie dziecko.